Politica de confidențialitate

Magazinul online www.clarivox.ro este proprietatea societății menționate în sectiunea “Contact” a site-ului. Societatea Claritech S.R.L. este înregistrată în registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Completarea și trimiterea formularului de comandă pe shop.clarivox.ro presupune acordul pentru prelucrarea datelor și informațiilor de către compania SC CLARITECH SRL conform prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor (GDPR) (UE) nr.679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către CLARITECH SRL este:

  • Gestionării magazinului online, pentru scopuri administrative sau statistice
  • Onorarea comenzii și transmiterea de informaţii privind facturarea;
  • Trimiterea corespondenței sau livrarea produsului/produselor comandate;
  • Comunicarea informațiilor comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre prin desfășurarea activităților de marketing direct.
Respectăm confidențialitatea datelor clienților noștri și ne angajăm să le păstrăm în condiții de siguranță, să nu le comercializăm, să nu le oferim gratuit, să nu ne angajăm în schimburi de date cu terți sau alți utilizatori ai magazinului online www.clarivox.ro. Datele personale ale clienților și utilizatorilor, furnizate prin intermediul formularului de comandă, vor fi utilizate doar pentru realizarea scopurilor specificate.

Utilizatorii site-ului care doresc să devină clienții magazinului online shop.clarivox.ro sunt obligați să furnizeze datele solicitate în formularul de comandă, acestea fiind necesare pentru plasarea, onorarea și facturarea comenzii. Refuzul utilizatorului determină imposibilitatea efectuării comenzii pe site și a prelucrării acesteia.

Conform noilor reglementări GDPR UE nr. 679/2016, orice persoana beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneti prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa de e-mail shop@clarivox.ro, cu subiectul “Dezabonare”.


Notă de informare privind protecția datelor personale:

Potrivit Reglementărilor GDPR UE nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienții sau utilizatorii le furnizează.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor magazinului online www.clarivox.ro, utilizatorii și clienții noștri sunt informați:

• asupra identității operatorului de date cu caracter pesonal
• asupra scopului în care se face prelucrarea. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de utilizatori, de a asigura o bună administrare a magazinului online www.clarivox.ro, de a întocmi statistici, de a comunica aspecte promoționale și informații despre produse și servicii noi lansate.
• asupra categoriilor de date prelucrate. Categoriile de date prelucrate sunt numele și prenumele, telefonul, adresă de domiciliu sau reședința, adresă de email, date bancare, date de geolocatie și date de trafic și adrese de IP. De asemenea, pe lângă aceste categorii de date menționate anterior, prelucrăm și codul numeric personal.
• asupra împrejurării că destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate este operatorul de date cu caracter personal, cât și parteneri contractuali ai operatorului, alte companii din același grup cu operatorul, furnizori de servicii și bunuri.
• asupra împrejurării când furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie pentru a beneficia de serviciile oferite de noi. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal solicitate de noi atrage imposibilitatea de a beneficia de serviciile sau produsele noastre.
• asupra drepturilor de care utilizatorii și clienții noștri beneficiază în temeiul reglementărilor GDPR UE, respectiv: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de modificare a datelor, de ștergere a datelor, de opoziție, dreptul de a fi informat asupra împrejurării dacă datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operator, dreptul de a obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii cât și transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Exercitarea acestor drepturi se face în condițiile prevăzute de regulamentul UE, prin cerere scrisă datată.

Orice modificare a regulilor de confidențialitate va fi publicată în pagina dedicată, Politica de confidențialitate. Clientul are obligația de a verifica și monitoriza constant această pagină pentru a lua la cunoștință informațiile actualizate, modificate sau completate.